Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Шумадијској бр. 2 А у Младеновцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+2+Пк) налази се у Младеновцу.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник. Грејани део су станови, распоређени на три етаже и поткровље. Свака етажа има 3 стана. Станови су сличне структуре и садрже: улаз, купатило, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собама (од једне до две).

Подаци за израду овог извештаја су прикупљени на основу: изјава инвеститора, пројектанта, као и мерења, која су била могућа на објекту у тренутку обиласка терена. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена, Austrother EPS AF а завршна обрада ових зидова је бавалит. Зидови ка негрејаном ходнику су такође од
шупљих блокова дебљине 20 cm са додатком стиродура.