Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Шумадијској бр. 2 Б у Младеновцу

Нова стамбена зграда са два или више станова (П+2+Пк) налази се у Улици Шумадијској.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник са степеништем. Зграда се састоји од приземља, два спрата и поткровља. На свакој етажи се налази по три стана, који су сличне структуре.
Састоје се од: улазног дела са ходником, купатила, кухиње са трпезаријом и дневним боравком и соба. Поред предметне зграде, на парцели се налази и зграда која је дилатационо одвојена од предметне и која је исте спратности.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу достављеног пројекта за извођење, и обиласка позиција на терену, где је то било доступно. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са бавалитом као завршном обрадом. Ка суседном објекту се налази дилатација, која има термоизолациону испуну. Кровна конструкција је класична, дрвена, са минералном вуном преко рогова. Међуспратна конструкција ка отвореном пролазу је ферт са термоизолацијом испод те конструкције. Ка негрејаном простоу, ка централном ходнику, зидови су од блока 20цм и са термоизолацијом преко њих. Под у тлу је
армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.