Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Светолика Ранковића бр. 15 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда – стамбена зграда са два или више станова (П+3+пов. 4) налази се у Улици
Светолика Ранковића у Крагујевцу. Зграда је у основи приближно правоугаоног облика са правцем
простирања североисток-југозапад по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је делимично приземље, где су смештене гараже за три возила, као и централни ходник са степеништем и лифтом. Непосредно окружење зграде је изграђено зградама мање спратности. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка североистоку а надморска висина је око 184 m. Кров на предметној згради је раван, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Објекат је у конструктивном смислу изведен као скелетни. Фундирање је изведено на темељној плочи. Спољашњи зидови су изведени од клима блокова и аб платана дебљине 20цм са стиропором и завршном обрадом племенитим малтером. Међуспратна конструкција је аб плоча. Кров је раван са стиропором и хидроизолацијом као завршном обрадом, сем изнад трећег спрата, где су постављене керамичке плочице. Изнад отвореног пролаза постављен је стиропор са доње стране аб плоче као и слојеви подног грејања изнад плоче. Зидови ка негрејаном простору су од клима блока и аб платана са полистиренском термоизолацијом. Изнад негрејаног простора, постављени су слојеви подног грејања и азмафон, а са доње стране плоче стиропор. Под на тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче и слојевима подног грејања.

.