Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Светозара Марковића бр. 102 А у Крагујевцу

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада централни ходник са степенишним простором и лифтом, док грејаном делу припадају станови распоређени на свим етажама
зграде. Зграда садржи 20 станова, од којих је један на приземљу а остали су распоређени по 4 стана на свакој етажи, сем на последњој, на којој се налазе 3 стана. У подрумском делу се налази грејани простор у оквиру негрејане гараже. Структура станова је таква да сваки има: улаз, ходник, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе, чији број варира.

Подаци о термичком омотачу који су послужили за прорачун у овом извештају, добијенти су на основу: пројекта за извођење, изјава пројектанта као и инвеститора, затим на основу мерења елемената термичког омотача, који су били доступни приликом обиласка терена. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне КНАУФ ФКД-С, дебљине 10цм а завршна обрада ових зидова је племенити малтер. На местима где се налазе армирано бетонска платна 20цм, дебљина термоизолације је 15цм. Зидови ка негрејаном
ходнику су армирано бетонски, дебљине 20цм и од блока 25цм, са додатком термоизолације од камене вуне КНАУФ ФКД-С, дебљине 8цм. На местима где су зидови лифта, дебљина армирано бетонског зида је 15цм, са слојем камене вуне ка унутрашњем грејаном простору и гипс картонским плочама.