Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Светозара Марковића бр. 70 у Крагујевцу

Новa стамбено-пословне зграда (По+П+4+Пс) у оквиру које се налази стамбена енергетска зона са више станова налази се у углу улица Светозара Марковића и Стевана Сремца, у ширем центру града.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде и ходнички простор. Грејани део зграде обухвата две енергетске зоне – пословну у приземљу зграде и стамбену које се налази од првог до петог односно повученог спрата а која обухвата 31 стан.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=20 и 25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављеног изнад те плоче у делу ка негрејаном тавану односно у делу равног крова. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.