Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Танаска Рајића бр. 12 у Крагујевцу

Нови вишепородични стамбени објекат (По+П+4+Пс) / стамбена зграда са више станова налази се у Улици Танаска Рајића, у ширем центру града.

.

.

Зграда се неће грејати у целости. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде док грејани део чине станови и ходнички простор распоређени на 6 етажа – од приземља до повученог спрата.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче у делу равног крова односно од полистирена постављеног по плафону а у делу изнад подрума. У делу косог крова, међуспратна таваница је локо-монтажна са испуном од полистиренских уместо гитер блокова. Кров је одашчан и са лимом као завршним покривачем.

.