Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Танаска Рајића бр. 34 у Крагујевцу

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада степенишни простор док грејаном делу припадају станови распоређени на свим етажама зграде.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена а завршна обрада ових зидова је племенити малтер. Зидови ка негрејаном ходнику су такође од шупљих клима блокова са додатком полистиренске термоизолације. Међуспратна таваница је пуна армиранобетонска плоча. Термоизолација у делу ка негрејаном тавану је од минералне вуне постављене по поду таванице. У делу пасажа а ка отвореном простору термоизолација од полистиренских плоча постављена је по плафону пасажа. Кровна конструкција је
класична дрвена, недашчана али са заштитном фолијом. Кровни покривач је цреп. Под у тлу је армирано- бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.