Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Владимира Ћоровића бр. 8 А у Младеновцу

Нови стамбени објекат / стамбена зграда са два или више станова (Су+П+2+Пк) налази се у ширем центру Младеновца.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата сутерен зграде и ходник. Грејани део обухвата станове који су распоређени на 3 етаже.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска и са бавалитом као завршном обрадом.