Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Војводе Путника бр. 20 у Крагујевцу

Нова стамбена енергетска зона са више станова у оквиру Вишепородичне стамбено-пословне зграде (По+П+5+Тп) налази се у Улици Војводе Путника у крагујевачком насељу Вашариште

улична фасада

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата степенишни односно ходнички део зграде док грејани део обухвата две енергетске зоне – стамбену и пословну. Стамбена енергетска зона се састоји од 31 стана распоређених на 7 етажа а чини око 87% од укупне грејане површине
у оквиру зграде.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих клима блокова д=25 cm ојаћаних армирано-бетонским стубовима, платнима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности као и ка унутрашњем негрејаном ходнику је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом.