Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Андре Маринковића бр. 3 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову стамбену зграду са више станова (По+П+4) која се налази у Улици Андре Маринковића број 3, у Крагујевцу.- стамбена зграда са више станова, налази се у ширем центру Младеновца.

Зграда је изведена у масивном конструктивном систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=20 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска (аустротерм), променљиве дебљине од 15-25 cm а завршна обрада зидова је у највећем делу бавалит док у једном мањем делу су керамичке плочице као имитација дрвене текстуре. Међуспратна таваница између приземља и негрејаног подрума је стироферт у дебљини од 22 cm, као и у поду таванске етаже, где је 20 цм. Међуспратна конструкција осталих етажа је армирано бетонска плоча дебљине 18цм. Термоизолација у делу ка негрејаном ходнику је полистиренска
дељине 10 cm док у делу ка негрејаном тавану је од минералне вуне дељине 20 cm и остављена је по поду тавана. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, заштићена фолијом и са лимом као завршним покривачем. Раван кров је од стирферта у дебљини 22 cm а слојем минералне вуне. Термоизолација изнад пролаза у приземном и подрмском делу је полистиренска 10 cm.