Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Улици Будманијевој бр. 1 у Београду

Нова стамбена зграда је спратности Су+П+2+Пк и налази се у насељу Звездара. Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник, као и затворена гаража, која се налази у сутерену зграде.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему и са испуном од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. На основу изјаве нвеститора, термоизолација спољашњих зидова је изведена од камене минералне вуне дебљине 10 cm, док је у сутерену од стиродура 12cm.