Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Улици Даничићевој бр. 68 у Крагујевцу

Нови стамбени објекат са више од три стана (П+4) – налази се у улици Даничићевој број 68 у Крагујевцу. Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејаном делу зграде приприпадају тавански
простор и центарaлни ходник са вертикалном комуникацијом. Грејани део зграде је распоређен на 5 етажа – приземље и 4 спрата. На приземљу се налазе 2 стана са улазним делом, купатилом, кухињом са трпезаријом и дневним боравком и једном собом. На првом спрату се налазе 3 стана сличног садржаја, т.ј. трособна, са дневним боравцима ка улици и спаваћим делом оријентисаним ка дворишту. Други спрат заузимају два стана истог садржаја, док трећи спрат чини само један стан. Четврти спрат је повучен од улице и има два стана која су сличног распореда као и на осталим етажама, дневни боравци са кухињом и трпезаријом ка улици а по две спаваће собе оријентисане ка дворишту.

Зграда је изведена у масивном конструктивном систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска (аустротерм), променљиве дебљине 15 cm а завршна обрада зидова је у највећем делу бавалит док је део на предњој фасади обрађен каменом. Међуспратна таваница је свуда армирано бетонска. Ка негрејаном тавану је обложена минералном стакленом вуном типа УРСА у дебљини од 15 cm. Кос кров је обложен стакленом минералном вуном 15цм са горње стране и 10 cm аустротерм-а испод ферт кровне конструкције. Ка негрејаном делу, подови су изведени од бетонске
плоче са аустротерм-ом испод подне плоче. Раван кров изнад трећег спрата је обложен са 25 cm минералне вуне. У подовима међуспратне конструкције преко аб плоче се налази стиропор подног грејања са фолијом и азмафон као звучна изолација. Термоизолација у делу ка негрејаном ходнику је тервол дебљине 10цм преко клима блока и армирано бетонског зида. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, заштићена фолијом и са лимом и црепом као завршним покривачем. Термоизолација изнад пролаза у приземном делу је од стаклене минералне вуне 30 cm и 12 cm са уличне стране.