Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Драгољуба Миловановића Бене бр. 49 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову стамбену зграду са више станова која се налази у крагујевачком насељу Ердоглија.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припадају гаража у подруму зграде и тавански простор док грејаном делу припадају 8 станова распоређених на 4 етаже заједно са припадајућим ходничким односно степенишним простором.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од шупљег блока зиданог на д=25 cm ојачаног армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска а завршна обрада тих зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану односно подруму је лака монтажна типа „ферт“. У делу ка негрејаном тавану термоизолација је постављена по поду тавана док је у делу ка негрејаном подруму термоизолација постављена испод таванице односно по плафону подрума. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана „осб“ плочама и са заштитном фолијом. Кровни покривач је цреп. Под у тлу је лако армирана бетонска плоча
са слојем термоизолације постављеним изнад те плоче.