Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Драгољуба Миловановића Бене бр. 97 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Стамбену зграду са више станова (По+П+2+Пк) која се налази на углу Улице Драгољуба Миловановића
Бене и Дурмиторске, на северној падини брда изнад Алајбеговог потока. Зграда се греје у целости и у питању је осам стамбених јединица укључујући и заједнички степенишни простор. Улаз у зграду је у нивоу подрума чија кота пода је у нивоу са висинском котом улице испред улаза у зграду.

Зграда је изведена скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа односно греда у два ортогонална правца са испуном зидова зиданих од клима блокова на д=19 cm. Термоизолација ових зидова је двострука – са спољашње стране постављен је полистирен док је са унутрашње стране зида постављена стаклена вуна са гипс-картонским плочама као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лака монтажна типа „ферт“. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана, са фолијом и теголом као завршним покривачем. Термоизолација у нивоу кровних равни постављана је између рогова као и испод рогова а ка грејаном простору. Гипс-картонске плоче су завршна обрада ових равни. У поду зграде термоизолација експандираног полистирена постављана је изнад носеће армирано-бетонске плоче пода.

Сам пасош можете погледати овде.