Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Јефимијиној бр. 12-14 у Великој Плани

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову стамбену зграду са више станова која се налази у центру Велике Плане, у близини библиотеке. Зграда се греје у целости. У питању је 16 станова распоређених у два улаза и на четири етаже. У грејани део зграде улазе и заједнички ходници и степенишни простори који се иако не греју директно налазе у оквиру термичког омотача зграде.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је полистиренска а завршна обрада тих зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница је лака монтажна типа „ферт“ д=20 cm. Лучна кровна плоча такође је рађена као „ферт“ таваница са слојем термоизолације од минералне вуне изнад те таванице. Завршна обрада крова је раван лим. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем полистиренске изолације постављеним испод те плоче.

Сам пасош можете погледати на сајту Централног регистра енергетских пасоша.