Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Улици Каменичкој бр. 8 у Крагујевцу

Нови Вишепородични стамбени објекат (По+П+3+Пк) – Стамбена зграда са више станова налази се у ширем центру Крагујевца, у Улици Каменичкој.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада подрумски део у коме је смештена гаража. Грејани део зграде чине стамбене јединице распоређене на 4 етаже зграде.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова на д=19 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима у два ортогонална правца. Термоизолација ових зидова је од полистирена постављеног са спољашње стране. Међуспратна таваница је лака монтажна типа „ферт“. У делу ка негрејаном тавану односно испод крова термоизолација од минералне вуне постављене по поду а у делу
ка негрејаном подруму односно изнад отвореног простора термоизолација је постављена по плафону те таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана и са црепом као завршним покривачем.