Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Милоја Павловића бр. 2 А у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбену зграду са више станова (По+П+6+Пс) која се у Улици Милоја Павловића, у оквиру комплекса зграда оивиченог овом улицом, Улицом Николе Пашића и Улицом Љубе Тадића. Сама зграда може се поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу зграде припада део подрумског простора. Грејани део чини 48 станова распоређених на седам етажа, локали, помоћне просторије у приземљу зграде као и заједнички ходнички простор.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа односно греда у два ортогонална правца и са испуном зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm. Са спољашње стране ових зидова постављена је полистиренска термоизолација. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лака монтажна типа „ферт“. Термоизолација ка овим просторима постављана је на поду тавана односно по плафону подрума. Кровна конструкција је класична дрвена са лимом као завршним покривачем.

Сам пасош можете погледати овде.