Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Милоја Павловића бр. 2 Б у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбену зграду са више станова (По+П+5) која се у Улици Милоја Павловића, у оквиру комплекса зграда оивиченог овом улицом, Улицом Николе Пашића и Улицом Љубе Тадића. Сама зграда може се поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу зграде припадају тавански простор као и део подрумског простора. Грејани део чини 33 стана распоређених на шест етажа, локали, помоћне просторије и гараже у приземљу зграде као и заједнички ходнички простор.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа односно греда у два ортогонална правца и са испуном зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm. Са спољашње стране ових зидова постављена је полистиренска термоизолација. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лака монтажна типа „ферт“. Термоизолација ка овим просторима постављана је на поду тавана односно по плафону подрума. Кровна конструкција је челична и чини је више лучних решеткастих носача на коју су монтирани панели са испуном од камене вуне.

Сам пасош можете погледати овде.