Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Улици Танаска Рајића бр. 30 А у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову стамбену зграду са више станова које се налази у крагујевачком насељу Вашариште.

Зграда се може поделити на грејани и негрејан део. Негрејаном делу зграде припадају подрумске просторије у којима се налазе оставе и ходнички односно степенишни простор. Грејаном делу зграде припадају три стана од којих сваки од ових станова заузима по један спрат зграде.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од шупљих „клима“ блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена а завршна обрада је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка
негрејаном подруму односно тавану је лака монтажна типа „ферт“ са слојем термоизолације од камене вуне постављене по поду тавана односно по плафону међуспратне конструкције изнад негрејаног простора. Међуспратна конструкција у делу ка негрејаном подрумуму нема термоизолацију. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, без заштитне фолије и тр лимом као завршним покривачем. У поду зграде термоизолација екструдованог полистирена постављана је испод носеће армирано-бетонске плоче а по слоју мршавог бетона.