Енергетски пасош за нову станицу за снабдевање горивом „SHELL“ у Крагујевцу

Станица за снабдевање горивом и ТНГ-ом „Shell Kragujevac“ / зграда намењена трговини (П) налази се у близини раскрснице улица Саве Ковачевића и Миодрага Влајића Шуке.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је продајни простор, ходник, тоалети, кухиња, канцеларија, просторија за запослене, оставе и техничка соба.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од префабрикованих челичних панела са термоизолационом испуном. Кровна конструкција је изведена од кутијастих профила преко који је постављен трапезасти лим са слојем изолације од камене вуне и пвц мембраном као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.