Енергетски пасош за нову управну енергетску зону у оквиру пословне зграде у Ул. Браће Ивковића бб. у селу Церовица код Кучева

Нова управна енергетска зона у оквиру пословне зграде (П) налази се у Улици Браће Ивковића, у источном делу села.

.

.

Зграда се може поделити на грејани део односно управну енергетску зону у којој се налазе канцеларије СТР Марјан-маркета и негрејани део који односно магацински простор тог маркета.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од термоизолационих панела. Међуспратне таванице je лако-монтажна „ферт“ и са термоизолацијом од минералне вуне постављене испод те таванице а изнад спуштеног плафона приземља. Кровна конструквија је челични решеткасти носач и са кровним термоизолационим панелом као завршним покривачем. Под у тлу је армирана бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.