Енергетски пасош за нову управну зграду на Крћевачком путу бб. у Врбици код Аранђеловца

Нова управна енергетска зона у оквиру пословно-производне зграде (П+1+Пк) налази се на Крћевачком путу, западно од фабрике „Књаз Милош“.

.

.

Енергетска зона (Анекс зграде) се греје у целости a чини је канцеларије, ходници, мокри чворови, гардеробе, трпезарија, чајна кухиња и степеништа.

.

.

Зграда (Анекс) je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном тавану нема већ је постављена метална потконстукција на коју су монтиране гипс-картонске плоче. Кровна конструкција је од челичних профила и са панелима као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.

.