Енергетски пасош за нову управну зграду у селу Лужнице код Крагујевца

Нова управна зграда са (По+П+М+3+К) налази се у Улици Алеја Милановић, у оквиру МИНД парка у селу Лужнице код Крагујевца.

.

.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу о подруму зграде док грејани део обухвата мањи део подрума, приземље, три спрата и повучени спрат на којима се налазе канцеларије у ходнички односно степенишни простор.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и у највећем делу са стакленом зид завесом као спољашњим зидовима односно термичким омотачем. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од камене вуне и екструдирано полистирена постављеним по поду и плафону таванице у делу ка равном крову односно ка негрејаном подруму. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче.