Енергетски пасош за нову зграду друге намене која користи енергију – Индустријску зграду у Ул. Саше Васиљевића бб. у Крагујевцу

Нова зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П) налази се у Улици Саше Васиљевића, у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда које је у основи правоугаоног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и чини је једна просторија-радионица. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено и чине га зграде спратности претежно П до П+1. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југу а надморска висина је око 230 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 15% и са падом на две воде са северозападном и југоисточном оријентацијом, тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

Зграда је изведена у скелетном систему челичних стубова и греда са испуном зидова од панела дебљине 12cm. Кров је кос, конструкција је од челичних греда, преко којих је високопрофилисани тр лим са термоизолацијом од камене вуне и завршном облогом хидроизолацијом. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем подног грејања испод те плоче.