Енергетски пасош за нову зграду намењену трговини у Ул. Браће Баџак бб. у Младеновцу

Нова зграда намењена трговини и услужним делатностима (Су+П) налази се у Улици Браће Баџак у Младеновцу. У питању је слободностојећа зграда која је у основи у облику ћириличног слова „Г“.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је локали распоређени на две етаже-сутерен и приземље. Непосредно окружење зграде је изграђено. На парцели поред предметне зграде постоји још један тржни центар са југозападне стране. Терен на коме се зграда налази је у паду у правцу југоистока а надморска висина је око 150 m. Кров на предметној згради је раван, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена од АБ стубова и греда са испуном спољашњих зидова термо панелом дебљине 15цм. У делу сутерена, у техничком блоку, зидови су од гитер блока са термоизолацијом од стиропора. Зидови у тлу су од армираног бетона дебљина 25 и 40цм са стиродуром. Кров је раван, конструкција је од армирано бетонских ошупљених префабрикованих елемената, са монолитним слојем, хидроизолацијом и стиродуром у делу који се користи за пркиранје возила, док је изнад локала термоизолација од камене вуне преко ребрастог лима и завршна обрада термоизолацијом. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од стиропора у танкој траци поред спољашњих отвора.

.