Енергетски пасош за нову зграду намењену трговини у Ул. Града Караре бр. 2Њ у Крагујевцу

Нова пословна зграда – зграда намењена трговини (По+П+Г+1) налази се у Улици Града Караре, у близини раскрснице са Атинском улицом. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север – југ по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је гаража у подруму док грејани део чини самопослуга у приземљу и робна кућа на галерији и спрату зграде. Зграда скоро у потпуности заузима парцелу на којој се налази тако да на њој нема места за друге објекте. Непосредно окружење у правцу истоку и западу чине зграде нешто више спратности док се ка југу и северу налазе зграде ниже спратности. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка југоистоку 1.9° а надморска висина је око 219 m. Кров на предметној згради је раван тако да се може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка равном крову и подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка равном крову односно по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кров на згради је раван, непроходан и изолован пвц кровним тракама. Завршна обрада крова је шљунак.

.