Енергетски пасош за нову зграду намењену трговини у Ул. Занатлијској бр. 67 А у Аранђеловцу

Нови пословно-административни објекат (П+1) – зграда намењена трговини налази се у Занатлијској улици, на улазу у Аранђеловац из правца Тополе.

Зграда се греје у целости. Планирано је да се у приземљу зграде налази трговина а на спрату би се налазила канцеларија која би обслуживала ту трговину.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска а завршна обрада зидова је племенити малтер. Кровна конструкција је челична, метална и са кровним челичним панелом као завршном обрадом / покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављеном испод те плоче.