Енергетски пасош за нову зграду намењену туризму на потесу Чајетинска чесма на Копаонику

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум који има и засебан спољашњи улаз. Грејани део чине 3 надземне етаж: приземље, поткровље 1 и поткровље 2. Свака етажа садржи два стана и централно степениште. Станови су сви исте структуре и имају: дневни боравак са кухињом и трпезаријом, једну собу и купатило.

До података о елементима термичког омотача, дошло се на основу посматрања и мерења доступних и видљивих позиција као и на основу изјава инвеститора о материјалима уграђеним у објекат, посебно на местима која нису приступачна. Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армиранобетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је полистирена-Austrotherm EPS AF у дебљини од 15 cm и завршном обрадом од бавалита. Са унутрашње стране стављен је слој камене минералне вуне NaturBoard у дебљини од 2 cm. Са бочних страна баџа, постављена су два слоја минералне вуне Унифит 035 у дебљини по 10 cm, као и 12 cm камене минералне вуне NaturBoard. Зидови ка негрејаном простору су исти као и спољашњи, са 15 cm полистирена са спољашње и 2 cm камене минералне вуне са унутрашње стране.