Енергетски пасош за нову зграду намењену туризму у Ул. Стефана Првовенчаног бр. 79 на Копаонику

Нова зграда намењена туризму и угоститељству састоји се од 4 ламеле. Налази се на Копаонику, у Улици Стефана Првовенчаног. У питању је зграда које је топлом везом спојена са суседним објектом-ламелом 9. Зграда у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део су подрумске просторије у све 4 ламеле, које су намењене паркирању возила. Грејани део су апартмани са централним ходницима, распоређени на осталим етажама и део малопродаје, који се налази на приземљу ламеле 12А. Површина друге намене (намењена трговини и услужним делатностима) је мања од 10% укупне грејане површине зграде,тако није потребно издвојити је као засебну енергетску зону. Поред предметне зграде на парцели постоји још апартманских објеката. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено и чине га зграде претежно сличне спратности са западне стране и нешто мање спратности са источне стране. Терен на коме је зграда налази се у већем паду ка северозападу а надморска висина је око 1380 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибима од: 68°, 45°, 37° и 50°, са падом на више вода од којих највеће површине кровних равни имају претежно југоисточну и северозападну оријентацију тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему греда и стубова. Темељ је пуна аб плоча, а зидови су испуњени шупљим блоковима на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и платнима. Термоизолација спољашњих зидова је полистиренска типа „Фима“ дебљине 15цм а завршна обрада је племенити малтер. Баџе су изведене као монтажне, од дрвене конструкције, са испуном минералном вуном у дебљини 10цм и додатним слојем полистирена. У делу топле везе ка суседном
објекту, зид је такође монтажни. Раван кров се налази изнад малопродаје, где је међуспратна конструкција стироферт, термоизолација је стиродур изнад плоче, са испуном спуштеног плафона минералном вуном са унутрашње стране. Завршна обрада равног крова је хидроизолација. Кровна конструкција је класична дрвена са минералном вуном. Међуспратна конструкција ка негрејаном подруму је стироферт са слојем стиропора испод те плоче. Међуспратна конструкција ка тавану, испод негрејаног простора је стироферт у једном делу, са слојем минералне вуне и одговарајућим фолијама, а у већем делу је монтажна, дрвена са испуном од минералне вуне, покривена г.к.плочама у делу грејаног простора. Зидови ка негрејаном простору су претежно монтажни, дрвене конструкције са испуном минералном вуном. Зид у тлу је армирано бетонски са
стиродуром и хидроизолацијом .