Енергетски пасош за нову зграду намењену угоститељству у селу Врбица код Аранђеловца

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову зграду намењену угоститељству која се налази у селу Врбица код Аранђеловца.

Зграда се греје у целости. У питању је пословна зграда намењена за одмор запослених из оближње зграде. Зграду чини улазни део, тоалети и чајна кухиња приземљу а затим и бифе и простор за одмор на спрату зграде.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистиренских плоча а завршна обрада је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лака монтажна типа „ферт“ са слојем термоизолације постављеном по поду те таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, без заштитне фолије и са црепом као завршним покривачем. У поду зграде термоизолација екструдованог полистирена постављана је изнад носеће армирано-бетонске плоче.