Енергетски пасош за нову зграду производне хале бр. 3 у Ул. Алеја Милановић бб. у селу Церовац код Крагујевца

Нова зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда – производна хала бр. 3 (П+1) налази се у оквиру МИНД парка у Улици Алеја Милановић.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је административни део са канцеларијама, гардеробама, тоалетима, кухињом и трпезаријом односно производни део – хала.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од термоизолационих панела. Конструкција равног крова урађена је од префабрикованих армирано-бетонских греда преко којих је постављен трапезасти лим преко кога је постављен слој термоизолације од минералне вуне и са пвц кровном мембраном као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.

.