Енергетски пасош за нову зграду техничког прегледа „AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ 2020“ у Крагујевцу

Нова зграда намењена услужним делатностима (П) налази се у Улици Саве Ковачевића бр.74 у Крагујевцу.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део ће бити просторије за технички преглед возила, које, иако ће имати неко минимално грејање на електричну енергију, неће бити изнад 12º. Грејани део је приземан, са улазним делом, канцеларијама и тоалетима.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему са панелима. Унутрашњи зид ка негрејаним просторима техничког прегледа је од клима блокова са полистиренском термоизолацијом. Кров је раван, на бетонској плочи се налази термоизолација од стиродура. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.