Енергетски пасош за нову зграду техничког прегледа возила са пратећим садржајем у Ул. Складишни центар бр. 30 у Крагујевцу

Нова зграда техничког прегледа возила са пратећим садржајем / зграда намењена услужним делатностима (П+2) налази се у Улици Складишни центар, у улазу у насеље из правца центра града.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је технолошке линије техничког прегледа возила, коридор, канцеларије, тоалети, оставе и чекаоница.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и греда у два ортогонална правца. Зидови ка спољашњем простору су рађени од челичних панела са термоизолационом испуном. Кровна конструкција је челична кровна решетка са кровним покривачем који је такође од челичних панела са термоизолационом испуном. Под у тлу је армирана бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног испод те плоче.

.