Енергетски пасош за нову зграду винарије „ART“ у Крагујевцу

Нова зграда (П) налази се у Улици Нићифора Новаковића у насељу Грошница у Крагујевцу.

Зграда се не греје у целости. Састојаћи се само из приземља. Ту се налазе два одвојена простора, од којих је један прерада и производња вина, који се не греје, а други део је грејани простор, који садржи: простор за дегустацију, која уједно има и функцију складишта, као и један тоалет и чајну кухињу.

Зграда је изведена као лака монтажна конструкција. Носећу конструкцију чине дрвени стубови са испуном од камене вуне, са слојем полистиренске термоизолације/austrotherm eps af/ преко ОСБ табли, од 10 cm и завршном обрадом од силикатног малтера, са спољашње стране и осб табли и гипс катртонских плоча са унутрашње.