Енергетски пасош за обданиште у Великој Плани

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Зграду намењену образовању у Булевару Деспота Стефана бр. 38 у Великој Плани. У питању је нова зграда која ће се користити за припрему предшколског програма у оквиру комплекса Предшколске установе „Дечје царство“. Сама зграда је са остатком комплекса повезана грејаним
али неизолованим ходником ширине 2м а дужине 20м. Прорачун је показао да je годишња потребна топлота за грејање 50 kWh по m2 грејане нето површине што ову зграду сврстава у „Ц“ енергетски разред. Сертификат о енергетским својствима зграде можете погледати овде.

IMG_8404 IMG_8413