Енергетски пасош за пословну енергетску зону у оквиру производног објеката у селу Житковац код Алексинца

Нови Производни објекат за производњу флаха и истегнутог метала (П+1) у оквиру којег се налази пословна енергетска зона налази се на путу Алексинац – Житковац, у индустријској зони између та два
насеља.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада производни погон који се налази у приземљу зграде. Грејани део зграде обухвата спратове на коме се налазе пар канцеларија и мокри чвор. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других објеката.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од панела са термоизолационом испуном. Унутрашњи преградни зидови су такође од панела са термоизолационом испуном. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и приземљу је такође од панела са термоизолационом испуном постављеног на металну подконструкцију.