Енергетски пасош за пословну зграду предузећа „Јелофина“ у Крагујевцу

Нова зграда -Пословни објекат са халом налази се у Петровцу, на периферији Крагујевца.

Зграда се састоји из две енергетске зоне – пословног објекта хале и анекса за канцеларије и изложбени простор.

Подаци о згради су добијени на основу изјава учесника који су пратили извођење, као и на основу визуелног прегледа доступних елемената термичког омотача. Зграда је изведена од челичних профила који носе спољашње КИНСПАН панеле дебљине 10 cm. На граници са другом енергетском зоном, у приземљу је преградни зид од гитер блока дебљине 20 cm са танким слојем минералне вуне. На делу галерије, гранични зид је од ригипса са термоизолујућом испуном.