Енергетски пасош за пословну зграду предузећа LUNIMAX DOO ARANĐELOVAC у Аранђеловцу

Нова Пословна зграда (П+1 дел.) налази се на улазу у Аранжђеловац из правца Тополе, у Улици Занатлиској.

улична фасада

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада простор сервисног дела и техничког прегледа, делова зграде који се налазе бочно од централног – грејаног дела зграде у коме се налази пословни простор. Грејани део зграде се простире на две етаже и чине га простор за рад са странкама у приземљу зграде и канцеларија предузећа на спрату.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа / греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова на д=19 cm. Термоизолација ових зидова је од полистирена постављеног са спољашње стране. Међуспратна таваница је лака монтажна типа
„ферт“. У делу ка негрејаном тавану нема међуспратне таванице а термоизолација од полистирена је постављене изнад спуштеног плафона од гипс-картонских плоча.