Енергетски пасош за пословну зграду са складиштем у селу Међулужје код Младеновца

Нова Пословна зграда са складиштем, класификована као управна или пословна зграда спратности П+1+Пк, налази се у Међулужју

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је складиште картона. Грејани, пословни део, који се третира као једна енергетска зона, се састоји од три етаже, од којих се на приземљу налазе: улаз, канцеларија, мокри чвор и још један мокри чвор са тушевима; на спрату су: ходник, канцеларија, трпезарија и остава, и на поткровљу је само једна канцеларија.

На основу изјава инвеститора, спољашњи зидови зграде су изведени од блокова зиданих на 30 cm, са термоизолацијом од аустротерм-а у дебљини од 10 cm. На јужној фасади и делимично са источне и западне стране, постављено је још додатних 3 cm.