Енергетски пасош за Пословну зграду у ул. 19. октобра у Крагујевац

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Пословну зграду која се налази у ул. 19. октобра бр. 101 у Крагујевцу. Прорачун је показао да je годишња потребна топлота за грејање 34 kWh по m2 пословног простора што ову зграду сврстава у „Ц“ енергетски разред.

20150915_170306