Енергетски пасош за пословну зграду у Ул. Косовској бр. 31 у Београду

Постојећа пословна зграда (По+П+7) налази се у Косовској улици у самом центру Београда.

Зграда се греје у целости, а чине је: подрум, приземље и 7 спратова. У приземљу се налази подстаница, архиве, оставе, просторија са постојећим резервоарима, лифтови и степениште, као и систем за вентилацију. Постоје грејна тела у виду радијатора. Приземље садржи: улазни део са скенером, обезбеђењем, вертикалном комуникацијом, канцеларије, оставе и тоалете. На осталим спратовима су распоређене
канцеларије и оставе, са вертикалном коминикацијом и тоалетима, сем на задњој етажи где је предвиђена чајна кухиња/ресторан.

Подаци о термичком омотачу су добијени на основу: изјава представника одговорног извођача радова, достављених пројеката, достављеног атеста за столарију, као и на основу визуелног прегледа доступних елемената термичког омотача. Зграда је старе градње, зидана комплетно у опеци, различитих дебљина. Састоји се из старијег и новијег дела, који су спојени у једну целину. Код новог дела зидови су од опеке 25цм, док на старом делу, дебљина зидова варира – у подруму су од 62, приземљу 50цм, а на осталим етажама 38цм. Постојећи зидови су за нијансу дебљи, због више слојева малтера. Због статуса објекта и његовог значаја, термоизолација није постављена на деловима фасаде који су окренути ка улицама Косовској и Влајковићевој. Термоизолација зидова је постављена на дворишним фасадама и то камена вуна Isover у дебљини 10цм. У новијем делу зграде, само са унутрашње стране зидова, постављен је мулрипор исте
дебљине, 10цм. Завршна обрада спољашњих зидова је постојећи камен, који је остао, само опран и очишћен, у приземљу зграде са уличних страна, затим класична демит фасада, као и керамичке плочице које су постављене на две фасаде новијег дела објекта.