Енергетски пасош за постојећу пословно-стамбену зграду у Ул. Владимира Перића Валтера бр. 98 Г у Пријепољу

Постојећа пословно стамбена зграда (По+П+2+Пк) у оквиру које је пословна енергетска зона налази се у Улици Владимира Перића Валтера, југозападно од центра града.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум и заједничко степениште док се грејани део дели на две енергетске зоне: пословну у приземљу и првом и другом спрату са 281,88 m² (74,69%) нето грејане површине и стамбену са једним станом у поткровљу и са 95,51 m² (25,31%) нето грејане површине. Зграда заузима 100% површине парцеле.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером односно каменом као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лако-монтажна „ферт“ таваница са слојем термоизолације од полистирена постављеним по поду таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна
конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.