Енергетски пасош за постојећу стамбено-пословну зграду у Ул. Кнеза Милоша бр. 161 у Алексинцу

Постојећи стамбено-пословни објекат (По+П+4) у оквиру којег се налази стамбена енергетска зона са више станова за коју је урађен енергетски пасош налази се у Улици Кнеза Милоша у центру Алексинца.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада подрумски и ходнички односно степенишни простор док се грејани део може поделити на две енергетске зоне: стамбена енергетска зоне са више станова која има 1059,24 m² (што би представљало 78,22% од укупне нето грејане површине целог објекат – укупно 1354,12 m²) и енергетска зона намењена трговини односно услугама која обухвата локале у приземљу зграде укупне нето грејане површине 294,88 m². Оваквим односом површина, за енергетске зоне потребно је да се ураде засебни прорачуни енергетских потреба зграде а све у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда из 2011. год.

Надоградња зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска а завршна обрада зидова је племенити малтер. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном тавану у новом делу нема али постоји слој термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. У делу ка становима испод, међуспратна таваница је типа „авраменко“ пуна армирано-бетонска плоча са слојем темоизолације од екструдираног полистирена постављеним по поду те таванице.