Енергетски пасош за постојећу стамбену зграду са више станова у Ул. Савезничкој бр. 16 у Аранђеловцу

Постојећа стамбена зграда са више станова (Су+П+1) налази се у Улици Савезничкој, у центру града. У питању је зграда у непрекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је седам станова распоређених на три етаже. Непосредно окружење је у највећем делу изграђено и чине га зграде исте висине као и предметна зграда. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југозападу 3.4° а надморска висина је око 231 m. Кров на предметној згради је кос, са падом на две воде претежно северне и јужне оријентације и под нагибом од 13° и 18° тако да може половично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоча у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, без заштитне фолије и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча.