Енергетски пасош за постојећу управну зграду у Ул. 19. октобар бб. у Крагујевцу

Зграда је део функционалне целине која је дограђена уз постојећи магацински простор.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је постојећи магацин. Предметна функционална јединица је грејана, сем таванског простора. Садржи приземље и спрат. На приземљу је производни део, док су на спрату канцеларије и тоалети са тушевима, трпезарија за раднике и комуникација.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је аб плоча и са термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу изнад приземља и са комбинацијом стиропора и камене вуне у делу изнад спрата. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче. Ка негрејаном делу магацина, зидови су дупли, од шупљих блокова зиданих на 25цм и дилатацијом испуњеном стиропором. У нефејаном делу, на зидове је наслоњена минусна комора.