Енергетски пасош за постојећу зграду намењену образовању у Ул. Војводе Живојина Мишића бр. 13А у Горњем Милановцу

Постојећа зграда основне школе / зграде намењене образовању (Су+П) налази се у Улици Војводе Живојина Мишића, у центру града.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата сутерен зграде где се налазе подстаница и оставе док грејани део обухвата приземље зграде где се налазе учионице, сензорна соба, санитарни блок и ходник.

.

.

Зграда je изведена као монтажна од дрвених елемената са слојем термоизолације од минералне вуне унутар тих елемената. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану нема већ је рађена челична потконструкција на коју су качене гипс-картонске плоче изнад којих је постављен слој термоизолације од минералне вуне. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном сутерену је тм-3 са слојем изолације од минералне вуне постављене по плафону те таванице. Кровна конструкција је дрвена кровна решетка, одашчана, са заштитном фолијом и фалцованим лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне вуне постављене испод те плоче.