Енергетски пасош за постојећу зграду намењену трговини у Ул. Цара Лазара бр. 1 у Книћу

Постојећа зграда самосталне продавнице / зграда намењена трговини (П) налази се на углу улице Цара Лазара и Војводе Стевана Книћанина.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата приручни магацин док грејани део обухвата самопослугу, тоалете и канцеларију. Непосредно окружење зграде је неизграђено. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у паду ка североистоку 5.6° а надморска висина је око 243 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом од 12° и са падом на две воде тако да кров може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова и пуне опеке зидане на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности у делу где постоји је од префабрикованих челичних панела са термоизолационом испуном. Међуспратна таваница нема. Кровна конструкција је челични решеткасти носач са префабрикованим челичним панелима као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне вуне постављеног испод те плоче.

.