Енергетски пасош за постојећу зграду намењену туризму у Ул. Кнеза Милоша бр. 81 у Свилајнцу

Постојећа зграда/ зграда намењена туризму или угоститељству (По+П+2) налази се у насељу Дубље у Свилајнцу.

.

.

Зграда се греје у целости и садржи: подрум, приземље и два спрата. Подрумски део има: магацинске просторије, теретану, оставе, просторију за котао, итд. На приземљу се налазе: улазни хол са рецепцијом, канцеларија, дневни боравак, доручак, степенишни део са лифтом, тоалети, гардеробе, кухиња, шанк, итд. Први и други спрат су предвиђени за собе и апартмане.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих и клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне 15цм, са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом и делом обрађеним листелама. Раван кров је у делу где су терасе, са минералном вуном у делу спуштеног плафона и стиродуром са горње стране међуспратне конструкције. Према негрејаном простору зидови су од шупљих и клима блокова са каменом вуном. Међуспратна конструкција ка негрејаном простору је типа монта у старом делу и ферт у новом делу, са минералном вуном изнад те плоче као и слојем у спуштеном плафону. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са теголом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са танким слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче. Зид у тлу је постојећи, од шупљег блока без термоизолације, са ваздушном слојем и опеком.

.