Енергетски пасош за постојећу зграду пекаре у оквиру комплекса зграда предузећа „Дон Дон“ у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду пекаре у оквиру комплекса зграда предузећа „Дон Дон“ у Крагујевцу. Зграда се налази у Улици Милентија Поповића у крагујевачком насељу Вашариште.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада котларница у подруму зграде и део намењен чувању квасца као и дневно складиште сировина у приземљу зграде. Остали делови зграде – производња на спрату, канцеларије на међуспрату и магацин у приземљу – греју се посредно или непосредно, константно или повремено, све у зависности од тренутне потребе.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm. Предмет реконструкције зграде био је целокупан ентеријер зграде при чему су на нивоу спрата уграђени термоизолациони панели пошто тај део граде није био термички изолован. На спољне зидове зграде у нивоу приземља још пре реконстукције постојао је слој камене вуне који је обложен пуном опеком. Кровна конструкција је урађена од попречних бетонских греда обложених сендвич панелима. Под у тлу је армирано-бетонски са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеног испод те плоче а по слоју старе
бетонске плоче.

Сва спољашња грађевинска столарија је задржана и није мењана. У питању су алуминијумски профили са двоструким стаклом. Улазна врата у зграду су такође од алуминијумских профила са двоструким стаклом. Постоје и метална унутрашња врата у делу ка негрејаним деловима зграде.