Енергетски пасош за постојећу зграду техничког прегледа „Боске“ у Аранђеловцу

Постојећа енергетска зона намењена услужним делатностима / објекат за технички преглед возила и административне послове (Су+П) налази се у углу улица Букуљска и Пријепољска.

Зграду чине две енергетске зоне: стамбена енергетска зона са једним станом на спрату зграде и енергетска зона намењена услужним делатностима у остатку зграде а која се сама може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део чине просторије самог техничког прегледа возила док грејани део се састоји од канцеларија и пријемног дела.

Зграда је изведена у комбинацији система носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца и скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и греда. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом односно од термоизолационих панела оријентисаних претежно ка негрејаном делу зграде. Међуспратна таваница у делу ка другој енергетској зони је лако-монтажна „ферт“ таваница.